Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu, Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Sektörümüzü ilgilendiren bu zorunlulukla ilgili olarak ;

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ‘Belge Zorunluluğu Kapsamında istihdam ettiğimiz personellerimizin sertifikasyon ve belgelendirilmelerine ilişkin Tetsed Yönetim Kurulu olarak resmi görüşmelerimizi başlattık .
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 eğitim vizyonunda yer alan; Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Türkiye’deki sektör liderleriyle yoğun bir şekilde etkileşim halinde olması hedefleri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki Eğitim Merkezleri oluşturuldu. Mesleki Eğitim merkezleri iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulan Ortaöğretim kademesinde mesleki eğitim okuludur.

Bugunki Tetsed ziyaretimizi Okul -Sanayi işbirliği protokolü çerçevesinde Mesleki eğitim merkezi ile birlikte ilk ön görüşmelerimizle başlatıyoruz. 
Mesleki Eğitim Merkezi yöneticileri ile Tetsed sertifikasyon kurulunun bugün ki görüşmelerinde ; çalışanlarımızın mesleklerine ilişkin belgelendirilmeleri ile ilgili detayları görüştük. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul müdürü Sn Semra Birdal Ergün ve Müdür Yardımcısı Şahin Orhan ‘ a verdikleri bilgiler ve nazik davetleri için teşekkür ederiz. 

Bu protokole ilişkin tüm detaylar Antalya’ da yapacağımız 3. Sektörel Değerlendirme Toplantısında detaylı bir sunumla üyelerimize anlatılacak. 

Bilgilerinize sunulur. 

Tetsed Yönetim Kurulu

Your Comment: