DERNEĞİN FAALİYETLERİ

TETSED Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği kurulduğu günden itibaren seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında  görev bölümü yaparak derneğin kuruluş amaçları ve hedefleri doğrultusunda çalışmalara başlamış; devam eden çalışmaları ve hedeflenecek faaliyetlerin planlamasını yapmıştır.

Bu amaçla Görev aldığı süre içerisinde Dernek Yönetim Kurulunun Faaliyetleri   ;

Web Sitesinin Yenilenmesi- Sosyal Medya Kullanımı

Üyelik sistemimiz iletişim ve üyeler arası ilişkilerin düzenlenmesi için güncel aplikasyonlar ve programlar ile uyumlu  çalışacak yeni bir web sitesinin tasarımı ve yapıyla işe başlanmıştır.

Bu amaçla www.tetsed.com  sayfası hazırlanmış, derneğin sosyal medya hesapları güncellenmiştir.

Dernek üyesi firmaların , oluşturulan dernek web sitesinin ve resmi sosyal medya hesabı üzerinden “siyasi , dini , etnik , yaşam tarzı , spor v.b. “ konular gibi kişisel hürriyet alanlarına giren şeyler dışında sektörü ilgilendiren konularda her an sıcak iletişim içinde olmasını sağlamak, bu  internet kanalları sayesinde sektöre ve üyelere dair duyuruları , haberleri paylaşmak, iç iletişimi sıcak tutmak, en yeni teknolojileri ithalatçı – imalatçı firmalar ile iletişim halinde olarak duyurmak amacı ile sosyal medya ve web sayfası güncel olarak kullanılmıştır.

 

 

Üyelik, kayıt ve sistemin geliştirilmesi

Üyelerin eksik kayıtlarının tamamlanması, üyelerin Derbis’e kayıtlarının girilmesi gerçekleştirilmiş, yeni başvurular değerlendirilerek üyelik işlemleri sonuçlandırılmıştır. Üyeliğin geliştirilmesi yanı sıra gelişen üyelerin bilgilerinin dernek üye bilgileri veri tabanına işlenmesi sağlanmıştır. Derneğimizin kuruluşundan itibaren dernek üye firma sayısı 170 üye firmaya ulaşmıştır.

Sektörel Nitelikli işgücü Eğitimi

Sektörün en büyük problemlerinden biri olan “nitelikli eleman” sıkıntısının çözümünde Milli Eğitim Bakanlığı ile proje bazlı hareket edebilmek ; pilot okullardan mezun olacak öğrencilere sektör içi istihdam sağlayabilmek , bu okullarla dernek olarak sürekli haberleşme içinde olmak. Mezun olacak öğrencilere bir gelecek planı sunmak amaç edinilmiş,  zaman içinde kalifiye iş gücü sorununu ortadan kaldırmak amacı ile meslek liseleri ile görüşmeler sağlanmıştır. Meslek Liselerinde atölyeler kurulmuş bu atölyelerde verilen eğitimlerde başarılı olan öğrenciler sektör içindeki firmalarca istihdam edilmesi Dernek öncülüğünde sağlanmaya çalışılmıştır.

Mevcut çalışanlarımızın dernek önderliğinde yapılacak iç eğitimlerle bilgi ve becerisinin arttırılması daha çok Dünya’ya entegre olabilen , vizyonu geniş teknisyenler kazandırabilmek adına distrubütör firmalar ile birlikte sektör içi  eğitimler düzenlenmiştir.

Sektörel Envanter oluşturulması

Sektörün envanter eksiğinin giderilmesini sağlamak amacı ile dernek yönetimi , sektörel firma sayısı,  illere göre dağılımı firma yapılarına göre dağılımı , kaç kişi çalışıyor, ne kadar katma deger ve vergi üretiyoruz , sektörel büyüklüğümüz nedir ihracat ve ithalat payımız ne kadar gibi pek çok noktada  bugüne kadar hiç belirlenememiş konularda envanter belirlemesi yapılmış bu konuda sektörümüze ait bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Distribütor Firmalar ile Görüşmeler :

Tetsed olarak derneğimizi distribütör firmalara kurumsal bir çerçevede tanıtarak özellikle üyelerimizin satış sonrası yaşadığı sorunların distribütör firmalarca daha çözümsel bir yaklaşımla  halledilebilmesi kanalının açılması sağlanmıştır.

Ortak bir Nace Kodunun belirlenmesi

Henüz Ticaret Odası nezdinde özgün bir iş dalı olarak bile tanımlanmayan sektörümüzün doğru tanımlanmasına, Ticaret Odalarının karşısına kurumsal bir kimlik ile çıkılmasına ve bütünlük sağlanmasına çalışmak adına üye firmalarımızın doğru Nace kodunda bulunmaları sağlanmıştır. Rekabet Kurumu , SGK ve Çalışma bakanlığı vb pek çok resmi makamlar ile olan ve oluşabilecek sorunları çözme noktasında tek ses olabilmek, kurumsal bir yanıt alabilmek, Resmi kurumlar tarafından sektörel olarak muhatap alınabilmek için sektörümüzün ortak bir Nace kodunda olması gerekliliğine ilişkin bilgilendirme ziyaretlerini yıl içinde üye ziyaretleri ile yapılmaya çalışılmış ortak Nace kodu olan 90.02.12 Nace kodu sektörel Nace kodu olarak üyelerimize duyuruları yapılarak geçiş için gerekli bilgilendirme üyelerimize Dernek Yönetimince yapılmıştır.

Kurumsal Görüşmeler

Otel yöneticileri ve organizasyon firmaları etkinlik mekanlarının sektörel olarak çalışanlarımıza karşı davranışlarının daha kurumsal bir adres ile değerlendirmelerini sağlamak adına  dernek üyesi firmalar temelinde otel ve organizasyon firmalarının olumlu bir görüşte olabilmeleri için otel yönetimleri , konferans merkezleri ve konser alanları yetkilileri ile TETSED ve bu kurumlar  ile görüşmeler yapılması sağlanmıştır.

Fuar ve tanıtım

Derneğimizin ileri ki yıllarda tanınırlığının artması adına ACE Of Mice Fuarına TETSED standımızı açarak katıldık. Kurumsal kimliğimizin tanınırlılığını sağlamak Dernek tanıtımını hem mice sektörüne hem de yeni üye firmalarımızın Derneğimiz ve diğer üyelerle ortak bir noktada buluşmasını ve iletişim halinde olmasını sağlamaya çalıştık.

Hizmet verdiğimiz alanda  sektörel problemlere ilişkin röportaj ve ikili görüşmelerle sektörel basında yer aldık.

Sektörel Seminerler – Üye Buluşmaları

Kurumsal bir çatı altında toplanma amacı ile yola çıkmış olan TETSED ; ülke çapındaki yapılanması ile iş kolumuzun en temel gereksinimi olan ‘’ sektörel meslek odası’’ nı  oluşturma nihai hedefini ilke edinmiş bir dernek tir. Sektörde emek veren tüm paydaşları bir çatı altında buluşturmayı arzu eden derneğimiz ; güçlü, enerjik, dinamik amaç odaklı , planlı ve çözümcül yapısı ile sektörün sesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.  Bu amaca hedefle Dernek Yönetimi istanbul’ dan Anadolu’ ya kadar tüm sektörel firmalara ve üyelerimize ulaşabilmek adına Ankara – İstanbul- İzmir, Antalya’ da üye toplantıları , iftar organizasyonları ve sektörel değerlendirme toplantıları , Üye ziyaretleri , bilgilendirme seminerleri düzenlemiştir.

İş Güvenliği

İş Güvenliği ile ilgili üyelerimize hizmet vermek isteyen  iş Güvenliği firmalarını hizmet içeriğinde profesyonel olan bu firmaları  Üyelerimize öneri niteliğinde buluşturduk.

Değerli Üyelerimiz

Bütün dünyayı etkisine alan Pandemi salgını ile birlikte bizimde sektörümüzde değişim rüzgarları esmeye başladı.  Bu tarihten itibaren başlayan durgunluk süresince üyelerimiz ile olabildiğince iletişimde kalmaya çalıştık.

Pandemi süresince üyelerimizle ve sektör paydaşlarımız ile sektörel webinarlar düzenleyerek bu yaşanan krizde yalnız olmadıklarını  sektörel olarak bu salgının yaratacağı etkileri hep birlikte nasıl üstesinden gelebileceğimiz ile ilgili cevaplar bulmaya çalıştık.

Üyelerimiz  ile birlikte düzenlediğimiz bu webinarlar da görüş alışverişinde bulunarak en doğru çözümü ortak paydada  bulmaya çalıştık.

Firmalarımızın pendemi ile birlikte yaşadıkları bu değişimi, dönüşümü, insan kaynağını dönüştürmek, yeni çalışma koşullarına hızlı adaptasyonu sağlamak, hızla gerekli adımları atmak riski yönetmek adına uyguladıkları iş modelleri konularında  üyelerimiz kendi çözümlerini paylaşırken  pandeminin yarattığı  yeni kuralları sektörümüze uygulama adına hukuk ofisimizden  Tetsed yönetimi olarak hukuki destek aldık.

Sürdürülebilirlik , mesleki standartlar vb .. kavramların  yüksek sesle dile getirildiği bu yeni dönemde bugün biz de iş kavramlarımızı  iş yapma yöntemlerimizi yeni dünyaya uyarladık. Avrupa’daki gibi “sürdürülebilirlik ve mesleki standartlar , kurumsal yönetim” kavramı Dernek çalışmalarımızın odağına girdi. Kurduğumuz görev gücü ve yeni iş birlikleri ile önümüzdeki dönemde bu kavramları daha çok duyacaksınız.

Salgın döneminde, derneklerde de etkin kaynak kullanımı, risk öngörüsü öne çıktı. Genel kurullar ertelendi, fiziki toplantılar ortadan kalktı. Bu bizler için engel yaratmadı. Komitele- rimizi topladık, dernekler arası ortak aktivitelerimizi artırdık, tüm bilgilendirme toplantılarımızı çevrim içi mecralara taşıdık, yeni iş birlikleri geliştirdik, üyelerimize yeni erişim olanakları yarattık. Resmi bakanlıklarda derneğimizin sektörel sıkıntılarını gerek yazılı gerekse ikili görüşmelerle beyanda bulunduk.

14 SEKTÖREL DERNEK İLE BİRLEŞEREK BİR PLATFORM OLUŞTURUP Sayın Cumhurbaşkanı’ mızdan ‘’ Etkinlik Sektörü ‘’ Cümlesi ile başlayan yardım paketinde yer almamızı sektör olarak sağladık. Çalışanlarımız için Pandemi dönemi süresince KÇÖ den faydalanma olanağı yarattık.

Dernek kurumsal kimliğimizin  yetkili makamlarca tanınması  ve benimsenmesi için Yönetim kurulumuz çalışmalarına yıl boyunca devam etti. Resmi kurumlarla  görüşmeler yaparak bu salgının  sektörümüze yarattığı sıkıntıları gücümüz yettiğince ifade etmeye çalıştık. Yönetim kurullarının etkin çalışmasından salgın döneminde üyelerimizin  ihtiyaç analizinin yapılmasına kadar çalışma gruplarımızın gündeminde pek çok konu yer aldı. Sosyal ağlarımızı aktif olarak kullanmayı, sürekli ve kesintisiz iletişimde bulunmayI önemsedik.

Farklı baktık, birlikte baktık, yolumuzu ileriki yıllara bu bakış açılarıyla döşedik. 2019-2020 faaliyet raporumuzu, içinde bulunduğumuz  değişken koşullara rağmen, dolu dolu bir içerikle sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Derneğimiz, çalışma grupları, komiteleri, araştırma ve yayınları, gündem toplantıları, panel ve çalıştayları ile üyelerimize  görüş alışverişi yapabilecekleri platformlar sundu. Yaşanan ortak sorunların tartışılmasında profesyonel bir paylaşım ortamı oluşturdu.

Çevrim içi etkinlik dalgasını bir avantaja çevirerek, tüm ülkeye açık, yüksek katılımlı organizasyonlara imza attık. Sektörümüzün  sesini daha uzak mesafelere taşıdık.

Derneğimizin bugüne kadar yürütmüş olduğu bu faaliyetlerin gerçekleşmesine katkıda bulunan , emeği geçen başta 2 Dönem Dernek Başkanlığını yapan Sayın Bora Turgay olmak üzere  katılan bütün üyelerimize , en içten dileklerimizle teşekkür ederiz.

Sizlerin katılımı ile önümüzdeki dönemde de TETSED ‘ in  başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla,

TETSED Yönetim Kurulu